• ЕПЦ ВАРНА

За Нас

Евангелска Петдесятна Църква - град Варна

Евангелска петдесятна църква Варна е протестантска църква, основана през 1921. През своята история нашата църква е извоювала своето място в обществото на града ни. Ние се гордеем, че сме част от това общество и сме готови да направим всичко по силите си за подобряване духовното състояние на варненци, както и за затвърждаване на културните и морални ценности и традиции на народа ни.

На 31 октомври 1517 г. в Саксония (днешна Германия) Мартин Лутер заковава своите деветдесет и пет тезиса на вратата на витенбергската крепостна църква - тази врата служела за табло за известия и съобщения свързани с университета. Това са точки на дебат, породен от безпокойството на много християни относно някои практики в църквата. Лутер издава своите 95 тезиса, с които призовава за преустройство на Католическата църква. Поради несъстоялото се преустройство у католицизма и контра-реформацията, последователите на Реформацията създават нови общности, които се наричат протестантски.

Най-важната придобивка на Реформацията е свободният достъп на народа до Библията и слизането на християнското учение до нивото на всеки отделен вярващ.

Акцентът върху личната връзка с Бог в лицето на Исус Христос и нуждата от собствено разбиране на Свещеното Писание освежава и съживява духовният живот на милиони християни. Под влияние на различните реформатори в протестантството се формират различни течения с общ корен, които съставляват протестантсткото християнство. Реформацията преобразява коренно западната религиозна мисъл за последните пет века и повлиява изключително много върху развитието на западното икономическо мислене и развитие, което в много голяма част се основава върху протестантската етика. Реформацията изключително спомага за развитието на науката и богословието. Реформацията е огромно явление в духовно, социално и икономическо отношение, както и Ренесанса и Просвещението.

Виж

За Пастира

Пастора на ЕПЦ Варна

 • п-р Николай Кокончев

  Пастор на ЕПЦ Варна

  Пастир Николай Данаилов Кокончев е роден в Бургас на 09.11.1956 г. По линия на баща си той е трето поколение протестантски служител. Дядо му, Георги Кокончев, е един от първите проповедници и разпространители на Библията...

Виж

Проповеди

Слушай всички проповеди на ЕПЦ Варна онлайн
 • Бариерата неразбиране

  Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията...

 • Активно слушане

  Активното слушане Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: Откровение 2: 7...

 • Покорство на Духа

  А на нас Бог откри това чрез духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите...

Адрес

Бул. Сливница 48
Варна 9002

Събрания

Неделя: 10:00 - Официално неделно събрание
Четвъртък: 18:30 - Редовно делнично събрание

Линкове