Вечен Бог

Ние Вярваме в единствения, истинен, жив и единен Бог, Който е вечен. Той е Творец на вселената, изявяващ Себе Си в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

Саможертва

Вярваме, че чрез жертвата на Исус Христос получаваме ново начало, в което да живеем живот на чистота и сила.

Благовестие

Вярваме, че сме призовани да занесем вестта за спасение на всички хора по света и, че Исус Христос ще дойде отново на земята, за да вземе своите и да накаже всички, които отхвърлят поканата Му за спасение

Устремени сме да бъдем пример на хората в света чрез думи и дела

Обичаме града си и България и се стремим да достигнем с добрата вест за Христос хората с нужда за спасение, като изпълним Великата Заповед на нашия Господ. Затова работим върху основаването на църкви във всички градове и села около Варна и подпомагаме развитието им. Стремим се да влияем върху града и нацията ни чрез молитва, ходатайство и духовно воюване, за да дойде Божието царство и да бъде Божията воля „както на небето, така и на земята“. Целим да формираме здрава библейска основа във всички вярващи, за да бъдат те ефективни в благовестието за Исус. Искаме да изградим здрави и силни семейства, живеещи в правилни взаимоотношения според Библейските принципи.

Някои от имената на Господ Бог

ЙEХОВА РАФА

Бог, който изцелява

ЙEХОВА ИРЕ

Бог, който снабдява

ЙEХОВА НИСИЙ

Бог, моето знаме

ЙEХОВА М’КАДЕШ

Бог, който освещава

ЙEХОВА ШАЛОМ

Бог на мира

ЙEХОВА ЕЛОХИМ

Господ  Бог

ЙEХОВА ЦИТКЕНУ

Бог, нашата правда

ЙЕХОВА ШАМА

Господ е там

ЙEХОВА РОЙ

Бог, нашият Пастир