В какво вярваме

Не забравяй, че Бог те обича. Създал те е по Негов образ и подобие с копнежа да имате близки взаимоотношения. Греховете ни попречиха на тази дълбока връзка да се развива, но добрата новина е, че Бог не беше приключил делото си. Той изпрати сина си, Исус Христос, да живее като човек и да ни остави пример, който да следваме. Исус направи избор да умре на кръста, но възкръсна от смъртта на третия ден. Единственият начин да бъдем простени, изцелени и възобновени във връзката си с Бог е полагайки вярата си в Исус Христос и започнем да градим взаимоотношения с Него. Няма значение какво си извършил или колко далеч се чувстваш от Бог. Можеш да се обърнеш към Него точно сега.
Той желае да бъде в живота ти!

Вечен Бог

Ние Вярваме в единствения, истинен, жив и единен Бог, Който е вечен. Той е Творец на вселената, изявяващ Себе Си в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

Саможертва

Вярваме, че чрез жертвата на Исус Христос получаваме ново начало, в което да живеем живот на чистота и сила.

Благовестие

Вярваме, че сме призовани да занесем вестта за спасение на всички хора по света и, че Исус Христос ще дойде отново на земята, за да вземе своите и да накаже всички, които отхвърлят поканата Му за спасение

Устремени сме да бъдем пример на хората в света чрез думи и дела

Обичаме града си и България и се стремим да достигнем с добрата вест за Христос хората с нужда за спасение, като изпълним Великата Заповед на нашия Господ. Затова работим върху основаването на църкви във всички градове и села около Варна и подпомагаме развитието им. Стремим се да влияем върху града и нацията ни чрез молитва, ходатайство и духовно воюване, за да дойде Божието царство и да бъде Божията воля „както на небето, така и на земята“. Целим да формираме здрава библейска основа във всички вярващи, за да бъдат те ефективни в благовестието за Исус. Искаме да изградим здрави и силни семейства, живеещи в правилни взаимоотношения според Библейските принципи.

Някои от имената на Господ Бог

ЙEХОВА РАФА

Бог, който изцелява

ЙEХОВА ИРЕ

Бог, който снабдява

ЙEХОВА НИСИЙ

Бог, моето знаме

ЙEХОВА М’КАДЕШ

Бог, който освещава

ЙEХОВА ШАЛОМ

Бог на мира

ЙEХОВА ЕЛОХИМ

Господ  Бог

ЙEХОВА ЦИТКЕНУ

Бог, нашата правда

ЙЕХОВА ШАМА

Господ е там

ЙEХОВА РОЙ

Бог, нашият Пастир