СВИДЕТЕЛСТВА

Църквата ни е семейство, съставено от хиляди истории за Божието изкупление.