Проект „Моята история“

Църквата ни е семейство, съставено от хиляди истории за Божието изкупление. Ще намерите видео истории на различни смели хора, които споделиха своята лична опитност с вярата. 

Проект „Чудеса“

Вярваме в Бог, който е творец на всекидневни чудеса. Малки и големи, чудесата са реалността, в която живеем. Затова и имаме какво да разкажем. Лични свидетелсва, които променят жиовта ни.