ХВАЛЕНИЕ

Хвалението е онзи момент, в който се срещаме с Господ, за да Го издигнем и прославим с всичко в нас. Вярваме, че Бог може да прави велики неща във времето на хвала към Него – приближаване към Него, изцеление, освобождение, промяна … 

Спасител на света // ЕПЦ Варна

През водите // ЕПЦ Варна

Господ е силен & Ще променим историята на таз’ земя // ЕПЦ Варна

Няма подобен // ЕПЦ Варна // Ново поколение

Човек на скърби // ЕПЦ Варна

Аз влизам в пресвятото място // ЕПЦ Варна

Ще помня // ЕПЦ Варна

Тъй прекрасно е името // ЕПЦ Варна

Цар на слава // ЕПЦ Варна

Стоя // ЕПЦ Варна

Защото Велик Си // Спонтанно хваление // ЕПЦ Варна

Съкрушаващата любов // ЕПЦ Варна

ЕПЦ Варна // Ти Си добър

ЕПЦ Варна // Сянката на крилете Ти

ЕПЦ Варна // Спасител мощен е Бог