ХВАЛЕНИЕ

Хвалението е онзи момент, в който се срещаме с Господ, за да Го издигнем и прославим с всичко в нас. Вярваме, че Бог може да прави велики неща във времето на хвала към Него – приближаване към Него, изцеление, освобождение, промяна … 

Защото Велик Си // Спонтанно хваление // ЕПЦ Варна

Съкрушаващата любов // ЕПЦ Варна

ЕПЦ Варна // Ти Си добър

ЕПЦ Варна // Сянката на крилете Ти

ЕПЦ Варна // Спасител мощен е Бог