Благ е Господ и праведен! Да, милостив е нашият Бог!

Да бъде милостив към нас е Божие желание, а не наше. Той иска да бъде милостив много повече, отколкото ние копнеем за Него. Но тази благодат трябва да установи отношенията между нас, а не да ги подкопава. Затова Бог няма да излее в пълнота благодатта Си, докато не чуе нашия вик на готовност. Разбира се, Той ще даде определена мярка на благодат. Независимо от това, Той очаква с нетърпение да даде още повече от това встъпително измерение на Божието царство. Не можем да заслужим благодатта или да заставим Бог да ни я даде. По-скоро Господният план е да Го търсим ревностно, така че сърцата ни да станат възприемчиви и свързани с Него. Когато това се случи, ние влизаме в Царство, където Божието благословение и благодат всъщност утвърждават и повишават взаимоотношенията ни с Него. Молитвата и поклонението са в основата на това взаимоотношение. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.