Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!
„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.“ Емануил – Бог с нас.

Бог, в цялата си слава и величие, реши да даде детето си за теб и мен. Реши да се появи по необикновен и смирен начин, който ще се помни за хиляди поколения. Бог дойде в плът сред животните … за да бъде с нас. Исус е живял като нас – бил е дете, смеел се е, плачел е. Мария сигурно му е подърпвала ушичките, задето не си яде обяда. Вероятно е обичал да играе с другите деца и да гони кокошките. Човек като всеки от нас. Той дойде и преживя също като нас сълзите, трудните решения, изпитанията, изкушенията, смеха, съмненията, борбите … „… във всичко изкушен като нас …“ Нали знаете как истински състрадаваме на хората и сме милосърдни? Най-вече когато сме минали през това, което и те минават. Същото направи Исус. Заедно с всички плюсове на идването Му при нас, стои и това СЪпреживяване и СЪстрадание. Бог СЪС нас. Днес празнуваме най-необикновеното раждане на света – Исус, Могъщият, Силният, Непобедимият стана човешки син, затова и те обича така.

Честит рожден ден, Исус! Обичаме те!

Leave a Reply

Your email address will not be published.