Хвали Господ във всичко

Хвали Господ във всичко

Има моменти, в които не знаем накъде да вървим, не знаем какво трябва да правим, не знаем как да продължим …
Е, когато имаш Исус, имаш и отговора – хвали Го! Хвали Го, когато падаш; хвали Го, когато се радваш; хвали Го, когато не знаеш какъв ще е изходът от ситуацията; хвали Го, когато не разбираш какво се случва; хвали Го, когато си нагрубяван или унижаван; хвали Го, когато те ласкаят; хвали Го, когато си в долината; хвали Го в добрите и в лошите времена; хвали Го, заради това Кой е Той, заради това, което е направил за теб.
Много пъти, когато ни се случва нещо лошо си мислим, че не можем да хвалим Бог, нямаме сили, а и много пъти всъщност е така, но … Именно в тези моменти силата на Бог се проявява славно! Точно когато си смачкан и отчаян е

най-добрият момент да хвалиш Татко! Той е същият вчера, днес и завинаги! Той не се променя и Неговите обещания за твоя живот няма да се променят!
Знаете ли кое най-много харесвам на хвалението към Господ? Че то не е насочено към мен. Че хваля Него, заради това, което е Той. Спирам да мисля за моите проблеми, спирам да мисля за моите лични стремежи и терзания, спирам. И вече не аз съм от важност, а Той! Ако успеем да се абстрахираме от себе си и се обърнем към Него да го прославим, виждаме какъв е резултатът – освобождение, изцеление, любов.
Насърчавам ви, хвалете го всякога, във всичко! Нека в тези моменти на поклонение пред Него нищо друго да няма значение! Нека живота ни бъде хваление към Него! Нека само Той бъде издигнат, а не ние! Не да слушаме колко хубаво пеем (или пък колко грозно), защото Бог не гледа на лице (Римляни 2:11), а на сърце. Той слуша и се наслаждава на онези, които се покланят на Него със сърцето си и с живота си! Бъдете смели!

„Ти си ми бил опора от рождението ми; от утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; за Тебе ще бъде винаги хвалението ми.“ Псалм 71:6

Leave a Reply

Your email address will not be published.