Както на небето, така и на земята

Както на небето, така и на земята

Предполагам, че всички можем да разкажем как Господ се движи в живота ни като например е снабдил някоя нужда, извършил е чудо, възобновил е взаимоотношение или пък е обърнал хода на някоя ситуация, която е била извън нашия контрол. Но животът на Исус издига в светлина добрите намеренията на Господ на едно още по-високо ниво – разказва ни, че има много повече за нас, че сме създадени за повече от просто да ходим на църква, да пеем няколко песни, да се покайваме и да започваме деня отначало. С думите „Да бъде твоята воля, да дойде твоето царство, както на Небето, така и на земята“. Исус ни призова да живеем в една реалност, която не отговаря на земната – а именно Небесната реалност.

Всеки един ден, който Исус прекара на тази земя, беше възможност да разберем какво означава Небесната реалност. Още със започването на служението Си, виждаме Исус като един проводник между Небето и земята, в лицето на чудеса, изцеления, знамения и накрая Неговото възнесение.

Исус демонстрира едно постоянно покорство пред своя Небесен баща. В служението си Той свързва всяка човешка нужда с решение, което показа лимита на земния живот.

Чудесата, които Той извърши отразяваха Небесната реалност! Чрез Святия Дух можем да участваме в Божията реалност – Небесното царство, и да сме свидетели на Неговите чудеса, тук на земята.

Чрез живота си, Исус свали небето на земята. Ние сме призовани да живеем в една друга реалност, различна от земната. Нашата реалност е Небето!

Leave a Reply

Your email address will not be published.