Глас на хваление

Глас на хваление

Знаеш ли, че гласът ти е най-силното оръжие, което притежаваш? Най-доброто нещо, което можеш да направиш в момент на криза или разочарование е да хвалиш Господ за това, което Tой е, въпреки обстоятелствата.

Йосафат беше царят над Юда и Йерусалим. Той получи слово от пророците, че три армии (Амонците, Моавците и маонците) идват, за да нападнат него и хората му. По-многобройни, по-силни и по-мощни от юдейците, тези армии имаха една ясна цел – пълно унищожение. Настана време на голям страх и паника, както за юдейците, така и за самия Йосафат. Царят прогласи пост по цялата земя и отдели време да търси помощ от Господа. Докато се молеше, Божият дух падна върху един от пророците и каза:

„В този бой няма да се сражавате вие. Пристъпете, жители на Юда и Йерусалим, застанете и гледайте спасението си, което Господ ви изпраща! Не бойте се и не се страхувайте, а излезте утре против тях и Господ ще бъде с вас.“ (2 Летописи 20:17)

Тези думи, в отговор на молитвата на царя, показват един красив аспект на Божията природа!

Когато Господ се движи чрез нас, Той разширява авторитета ни. Когато Бог се движи с нас, Той развива отношенията баща-син/дъщеря. Казвайки на Йосафат да „стои и гледа“, Бог показа, че иска да воюва за него. Господ разкри позицията му на син, който можеше да почива в присъствието на Баща си.

В разгара на войната, когато Господ ти казва да стоиш и гледаш, това което изглежда спокойно за теб, всъщност смущава врага и го кара да се чувства победен.

Идвайки следващият ден се разкрива една класическа библейска сцена. Йосафат подготвя армията си, според Божиите наредби, но включва и своя идея, която променя всичко. Йосафат казва на певците и музикантите да застанат на първите редове от армията, нареждайки им да изповядват думите „Хвалете Господа, защото милостта Му е вечна!“ (2 Летописи 20:21)

На пръв поглед, решението да заставиш на първите редове най-уязвимите и нетренирани граждани във войската, е слаба стратегия. Но Йосафат избра да си партнира с Божиите думи и да се включи в Небесната стратегия като предварително благодари за вече спечелената битка.

Йосафат преобърна мелодията в оръжие! Благодарността позиционира така сърцата ни, че да получим велики възможностти за пробив от Господ.  

Можем да благодарим след като видим Божието дело, но можем да Му благодарим преди да видим промяната. Ако се нуждаеш от изцеление, благодари Му, че Той е Изцелителят. Ако се намираш във финансови затруднения, благодари Му, че Той е снабдителят.

Книгата „Откровение“ описва Новия Йерусалим, разкрийваки, че портите му са направени от перли. Перлата се образува, когато песъчинка или друга дребна частица случайно попадне в тялото на мидата и започне да я дразни. Мидата започва да обвива дразнителя с т.н. „перлено чувалче“. Този процес трае близо година. И когато в живота ни настанат моменти на кризи, тъга, разочарования или конфликти, можем да ги „обвием“, като издигнем хваление и благодарност към Бога.

Изказвайки благодарност на Бог, ние строим порта (място за вход и достъп), през която Царят на Славата да влезе и да има достъп до ситуацията ни. (Псалм 24:7)

Йосафат и армията му хвалеха Бог с песни, докато вървяха напред към битката. Така дадохда достъп на Бог да се намеси в ситуацията им. И следното се случи:
„Като започнаха хвалебните песни, Господ причини раздор сред амонците, моавците и жителите на планината Сеир, които бяха тръгнали против Юдея, и те бяха разбити“ 2 Летописи 20:22

Бог ни чака да Го хвалим, когато преминаваме през бури, за да ни припомни същостта си. Той не се влияе от нашето състояние. Когато вземем мелодията си за оръжие, Небето слиза, за да воюва за нас!

След като Моавците, Амонците и маонците бяха избити, Йосафат взе багатствата им. Понякога врагът притежава неща, които ти принадлежат, но за да си ги получиш обратно, всичко, което трябва да направиш е да издигнеш глас на хваление!

 

 

Текстът е взет от този блог.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.