Животът е твърде кратък за да живееш обиден

Начинът, по който се справяш с обидите в живота си ще покаже дали си човек на Бога или не. В Библията, в книгата Деяния на апостолите, глава 28 четем, че змия е охапала Павел, докато той се протяга да сложи дърва в огъня. Начинът, по който той реагира е следният – изтръсква змията от ръката си в огъня. На Павел му няма нищо. Всички очаквали, че ръката му ще се подуе, ще потече кръв и т.н., но нищо от това не се случва. Защо? Защото той е знаел как да реагира. Изумени от случката, местните хора започват да говорят, че Павел е Божи човек.

Ситуации, в които ще бъдеш обиден ще продължават да се случват, но въпросът е какво правиш докато си в тях? Би ли изтръскал обидата от сърцето си, за да не остави перманентни щети? Ако направиш това, което Павел направи – изтръска змията от ръката си, може би хората ще те питат „Не си ли ядосан? Защо се усмихваш, не си ли наранен? Как изобщо си говориш с този човек, та ти дори не звучиш обиден?

Вярвам, че животът ни е твърде кратък, за да живеем обидени. Също така, вярвам, че и призивът ни е твърде голям, за да живеем обидени. Бог ни благославя с една алтернатива, в която имаме възможност да изтръскаме обидата, клюкарството, надменичеството и да живеем свободни. Тогава хората около нас ще казват „той/тя е човек на Господа, защото въпреки, че е минал/а през толкова много, изглежда толкова радостен, спокоен, изпълнен с любов“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.