3 начина да живееш пълноценен живот

Забелязал съм нещо, което се повтаря в живота на повечето хора, независимо дали посещават църква или не. Всички сме предизвикани от идеята за целта. Искаме да знаем какво е предназначението на живота ни. Искаме да изживеем целеустремен и пълен със смисъл живот.

Чували ли сте многобройно задавания въпрос: Как живееш пълноценен живот? Като дете бях обсебен от желанието си да намеря предназначението си. Бях онзи човек, който винаги излиза отпред, до сцената, когато проповедникът поведе хората в молитва с думите “Боже, не искам да изпусна волята ти за живота си!” Мислех, че Бог има картина за живота ми, чието задължение да я открия беше мое. По-късно разбрах, че предназначението е малко по-различно от това. Целта на живота ми прилича повече на купчина лего. Когато си купиш лего, в кутията, ще намериш  лист с инструкции. Ако изгубиш инструкциите, сам ще трябва да решиш как да сглобиш сградата. Всичко, което имаш са частите, с които да сглобиш нещо и евентуално идея как да изглежда. Усещането за предназначението е подобно. Имаш купчина лего. Имаш дарове и благодат, но може и да не си напълно сигурен как да използваш всичките елементи, за да построиш живота, който би трябвало да съградиш.  Животът може да бъде труден понякога, заради причината, че не винаги имаме онзи лист с инструкциите. Няколко инструкции са налице, всичките части са там, но Бог желае да преживеем усещането да строим всичко с Него. Смисълът е във взаимоотношението с Него.

Ето няколко неща, които са истина, когато стане дума за намиране на предназначението си.

  1. Фокусирай се да почиташ Бог и това, което ти е дал. Ако имаш желание да намериш целта си, тогава не мисли толкова за дестинацията, но почитай Бог и онова, с което те е дарил. Смисълът е в това да хвалим Бог с елементите, които ни е подарил. Каквото и да правите, правете го в Неговото име. (Колосяни 3:17 – И всичко, което вършите със слово или на дело, всичко вършете в името на Господ Иисус Христос, като благодарите чрез Него на Бог Отец.)! 
  2. Фокусирай се върху ефективен живот. Целта е променлива величина. Ако избереш да си ефективен, а не влиятелен или непременно важен, ще ти помогне да живееш здравословен (в крайна сметка, по-пълноценен) живот. 
  3. Ти си призован да бъдеш човек с предназначение. Римляни 8:28 казва “А ние знаем, че всичко води към добро онези, които обичат Бога и са призовани по Неговата воля.” Ти си призован с Божия воля, която да насочва живота ти. Бог няма да те остави да се луташ в търсене. Идеята е заедно с Него да строим “легото” и да живеем чрез истината, че Той ни е призовал.

Като малко дете, когато молех Господ да открие предназначението ми, това, което не разбирах е, че всъщност вече бях там, където трябваше да съм. Божият призив беше вече в мен. Врагът ме заблуждаваше като изкривяваше истината, че трябва да заслужа и преследвам целта си. А истината беше, че вече живеех в призива си. 

Затова, въпросът е следният: Какво Бог е вложил в теб? Как изглежда мечтата Му за живота ти?

Leave a Reply

Your email address will not be published.