Бог не винаги избира нашия първи избор

Случвало ли ви се е да гледате талантите си, чувствайки се недостатъчно екипирани, за да изпълните длъжността, на която сте поставени?
Не сте ли благодарни, че Бог гледа въпреки нашите възможности и вижда потенциала, който ние не откриваме? Дръжте се здраво за тези истини, когато дойде съмнение в същността ви!

1 Царе 16:16 „Но Господ каза на Самуил: „Не гледай външността му и високия му ръст; Аз го отхвърлих. Бог не гледа така, както гледа човек, защото човек гледа лицето, а Господ гледа сърцето.“

Пророк Самуил видя най-големия син на Йесей и предположи, заради външния му вид, че той е избраният наследник на трона на Израил. Проблемът беше, че въпреки, че изглеждаше като най-добрият избор, най-големият син на Йесей не беше изборът на Бог. Често, правим същата грешка. Мислим си, че щом някой е талантлив, надарен, умен или убедителен, то той ще бъде Божият избор. Повечето пъти, бързаме да разсъдим, че всички са по-добрият избор, отколкото ние бихме могли.

Бог винаги е избирал тези, които не биха били избрани от никого другиго, за да може славата Му да заблести чрез тях. Бог вижда възможност, когато никой друг не вижда. Бог вижда потенциал там, където никой друг не вижда. Бог намира вярност, когато никой друг не намира. Бог вижда лоялност, когато никой не вижда. 

Бог винаги вижда в нас повече от това, което ние виждаме. Той вижда цар, когато всички останали виждат овчарче. 

Ако се чувстваш недооценен или забравен от хората, помни, че Бог те вижда. Бог те е избрал и призовал. Ще отговориш ли на неговия призив?

Чувствал ли си се, че Бог не може да те използва, заради твоите ограничени възможности? Направи лист с всичките си силни страни, които Той ти е дал и Му кажи, че си готов да бъдеш използван от Него.

Автор: Кристин Кейн

Leave a Reply

Your email address will not be published.