Честита нова 2021 година

Честита нова 2021 година

‘Но аз ще погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си; моят Бог ще ме послуша.’’ – Михей 7:7

Благославям ви да ГЛЕДАТЕ на Бог и да имате МЪДРОСТ да правите ПРАВИЛНИТЕ ИЗБОРИ всеки ден. Благославям ви да ВЯРВАТЕ истината на Божието слово и да сте ГЛУХИ към лъжите на Сатана. Благославям ви Божият Дух да ви ВОДИ и да ви ДАВА СИЛА във всичко, като помните, че Неговата СИЛА е съвършена във вашата слабост. Във всичко да избирате да се ДОВЕРЯВАТЕ на Бог и да видите Неговите ОБЕЩАНИЯ изпълнени в живота си. Благославям ви да РАЗПОЗНАВАТЕ местата, където Бог ви е ПРИЗОВАЛ да отидете и да имате СМЕЛОСТ да го направите. Бог да ви ПОКАЗВА ЯСНО всяка следваща стъпка, да ви ПАЗИ във всичките ви пътища и ВЕЧНОСТТА винаги да бъде ваш фокус. Бог да ви учи да ОБИЧАТЕ хората, както Той обича вас. Благославям ви със СИЛА, за да отхвърлите ОГРАНИЧЕНИЯТА, които вие самите или някой друг ви е поставил и да живеете живот в СВОБОДА. Благославям ви през всичките си дни да имате НАДЕЖДА и тази надежда да бъде Исус Христос.

Честита Нова Година!

Мирослав Маринов
Пастир на ЕПЦ Варна

Leave a Reply

Your email address will not be published.