Благ е Господ

Благ е Господ

Плачът на Еремия 3:24Господ е дял мой – казва душата ми – затова ще се надявам на Него.

За нас е задължително във времето, в което живеем да вярваме на всяко обещание от Бог, да се молим с вяра и без съмнение, и да чакаме с увереност, че Бог винаги прави това, което е правилно, на Своето време и по Своя начин. Не е лесно, обаче, да чакаме винаги търпеливо Божието време за действие. Колкото повече се бави Бог, толкова по-изнервени сме. Изкушени сме да се откажем, мислейки че Бог няма да направи нищо.

Еремия не бе отчаян. Също като Давид и той достигна до място на надежда и на победа. Припомни си, че Бог е милостив и състрадателен: „Това си спомням, поради което имам и надежда: че по милост Господня не сме се затрили, понеже никога не секва щедростта Му. Тя се подновява всяка заран; голяма е Твоята вярност. Господ е дял мой – казва душата ми – затова ще се надявам на Него. Благ е Господ към онези, които Го чакат, към душата, която Го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа… Защото Господ не отхвърля довека. Понеже ако и да наскърби, Той пак ще и да съжали – според голямата Си милост.“ (Плачът на Еремия 3:21-26, 31-32).

Давид написа: „…защото Господ е чул гласа на плача ми; Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми.“ (Псалми 6:8-9). Бог знае за всяка сълза, чува всеки плач, внимателен е към всяка молитва. Може да сме сигурни, че ако преминаваме през трудност и страдание, Бог ще бъде с нас! Той има цел във всичко, което допуска – във всяко изпитание е приготвил специална благодат, чрез която намираме изходния път.

Благ е Господ към онези, които Го чакат, към душата, която Го търси!

 

Благословена седмица!
Пастор Миро 

Leave a Reply

Your email address will not be published.