Блажени сте

Лука 11:28 “А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.”

Колкото по-силно обичаме Исус, толкова по-лесно е да Му служим и да Му се покоряваме. Когато сърцето на човек е пленено от любов към Спасителя, той няма нужда постоянно да умолява: ‘Боже, избави ме, освободи ме!’. Не всички ограничения, дори окови, ще започнат да падат сами с растежа в познаване на Божието сърце, а живот в покорство ще е нещо нормално.

Исус каза: Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си на него. (Йоан 14:21). Какво невероятно обещание!

Изследвайте Евангелията и изучавайте думите на Исус. Започнете с Проповедта на планината в Евангелието от Матей от 5 до 7 глави. А като научите нещо, започнете да го изпълнявате. Божиите заповеди не са тежки и обременяващи! Напротив, колкото по-силно обичате Исус, толкова по-лесно ще става спазването им.

Ако градим дома си на канара, няма да се страхуваме, когато дойде буря. Нищо няма да ни поклати, докато ходим в любящо покорство на Бог.

Моля се познанието на Христовата любов да изпълва сърцата ви повече и повече през всеки ден от настоящата седмица!

Блажени сте да слушате Божието Слово и да го пазите!

– пастор Миро

Leave a Reply

Your email address will not be published.