Свобода в Христос

Свобода в Христос

Галатяни 2:16 “Като знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът.”

Цел на Евангелието е изкуплението, а Божията благодат е във всичко, което Бог направи за нас чрез Исус Христос, за да ни изкупи от властта на тъмнината и да ни пресели в царството на Своята славна светлина.

Правдата в Христа е крайъгълният камък на благодатта. Праведни означава оправдани пред Бога – простени за грях и свободни от вина, счетени за чисти и приети пред Него.
Как получаваме прошка и приемане пред Бог? Дали Бог е намерил нещо добро и праведно, което Го е привлякло към теб? Или си спечелил Божието благоволение с добрина и покорство? 

Не, абсолютно не! Божието Слово ни казва ясно: Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали някой.” (Ефесяни 2:8-9).

Никой не може със собствени усилия да стане свят и праведен, но единствено чрез вяра в силата на кръвта Исус Христова, чрез която получаваме достъп пред Бог.
Може да даваме на бедни и нуждаещи се; може да сме добронамерени и мили към другите; може да имаме добри и почтени мисли. Може да убедим себе си, че тези неща, които между другото са изключително важни, ще ни помогнат да се спасим в Деня на съда, но истината е различна – Той ни спаси не поради праведните дела, които ние бяхме сторили, а по Своята милост, чрез окъпването, тоест новорождението и обновяването на Святия Дух, Когото изля обилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, и, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата, наследници на вечния живот.” (Тит 3:5-7).

Оправданието чрез вяра е едно от най-трудните за приемане неща от плътта. Ние искаме да спечелим спасението си, но вместо това трябва да се доверим на праведността на Исус Христос и да приемем Неговото спасение.
“…ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът.” (Галатяни 2:16).

Това е единствения път към истинска свобода!

Бъдете свободни!
Пастор Миро 

Leave a Reply

Your email address will not be published.