Този ден…

Този ден…

1 Петър 3:18 ‘Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, а оживотворен по дух;’

Днес си припомняме, че Исус Христос даде живота Си, за да ни изкупи, да ни спаси и да ни даде свобода. Той замени това, което подобава Нему, за това, което ние заслужаваме. Чрез Неговата Съвършена Жертва ние получихме Съвършения Дар на вечен живот.

Днес сме благодарни, че можем на преодолеем всичко, което се опитава да ни отдели от Бог. Именно чрез любовта, която Този Бог показа към нас в деня на Разпятието.

Днес разбираме какво наистина означава да бъдем обичани.

Днес повече от всякога знаем, че нищо не може да ни отлъчи от тази любов, която е в Христа Исуса, Нашия Господ.

‘нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.’ (Римляни 8:38-39)

 

Този ден… Тази любов… Исус Христос!

Пастор Миро

Leave a Reply

Your email address will not be published.