Когато небето хлопа на вратата ти

Когато небето хлопа на вратата ти

Исус иска и ще продължава да копнее да общува с теб. Твоя е отговорността да отвърнеш на същото. Този копнеж е изобразен в книгата Откровение: „Ето, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той – с Мене“ (Откровение 3:20) Тази картина ни насочва към древната традиция на еврейска сватбена покана. В дните на Исус, мадоженецът, заедно с баща си, отиват при вратата на бъдещата съпруга, носейки чаша вино и цена за булката. Стоейки на врата, те хлопат. Ако булката отвори вратата изцяло, това е...

Глас на хваление

Глас на хваление

Знаеш ли, че гласът ти е най-силното оръжие, което притежаваш? Най-доброто нещо, което можеш да направиш в момент на криза или разочарование е да хвалиш Господ за това, което Tой е, въпреки обстоятелствата. Йосафат беше царят над Юда и Йерусалим. Той получи слово от пророците, че три армии (Амонците, Моавците и маонците) идват, за да нападнат него и хората му. По-многобройни, по-силни и по-мощни от юдейците, тези армии имаха една ясна цел – пълно унищожение. Настана време на голям страх и паника, както за юдейците, така и за самия Йосафат. Царят прогласи пост по цялата земя и отдели време да...

Когато се умориш

Когато се умориш

Обичам да тренирам на вън и по-конкретно да бягам на дълги разстояния. Така беше и вчера, когато излязох за поредната си обиколка на един офроуд, стръмен терен. Докато изкачвах един от баирите, се почувствах сякаш носех допълнителна тежест върху краката си. Естествено, всичко беше наред, но вече бях уморен. Това, което не знаех е, че Бог беше решил да използва ситуацията и да ме научи на нещо. Той обърна вниманието ми върху тази „тежест“, която не знаех откъде идва и ми прошепна – „Много пъти се опитваш да бягаш с тежести, които не ти принадлежат и които не бива да...

Говори, Господи, Слугата ти Слуша!

Говори, Господи, Слугата ти Слуша!

В даден момент от живота си, всеки има нужда от „Илий“.  Илий е този свещеник, който е поел грижата за чуждо момче, на име Самуил. Една вечер, малкият Самуил чува глас, който го извиква „Самуиле, Самуиле“. Самуил, става и се запътва към стаята на Илий, мислейки си, че е неговият глас. Но Илий отговаря, че не го е викал, затова Самуил се връща в стаята си. Отпускайки се в леглото си, чува повторно същия глас „Самуиле, Самуиле“. Отново влиза в стаята на Илий, но отговорът е същият. И така трети път, когато Илий разбира, че гласът, който Самуил чува е Божият...

Христос възкръсна

Христос възкръсна

Не случайно го наричат Великден. Защото без възкресението, напразна щеше да бъде вярата ни.  Великият ден – “Възкресение” е факт и заради това можем да се доверим на Божиите обещания. Исус победи смъртта и доказа себе си като авторитет над всичко на този свят. Това означава, че щом Исус е дал обещание, Той ще го изпълни! Затова можем да положим вярата си в Него! Няколко обещания, които не бива да забравяме: Няма да загубя живота си! – Йоан 3:36 “Онзи, който вярва в Сина, има вечен живот, а който не вярва в Сина, няма да има вечен живот, но Божият...

Пътят към Голгота

Пътят към Голгота

Всяка стъпка към Голгота може да се преведе като “Обичам те”. Любовта на Исус се изразява, че Той имаше намерение да извърви целия път, каквото и да Му коства това. Исус положи живота си на кръста съвсем съзнателно и умишлено. Четем каква е била обстановката, когато войниците идват да заловят Исус в градината. Погледнете как Исус реагира на Петър, който изважда нож за да Го защити: Тогава Исус му каза: „Върни ножа си на мястото му; защото всички, които вадят нож, от нож ще загинат; или мислиш, че не мога да помоля Своя Отец и Той веднага ще Ми изпрати...

Абонирай се за месечния ни блог