Когато се умориш

Когато се умориш

Обичам да тренирам на вън и по-конкретно да бягам на дълги разстояния. Така беше и вчера, когато излязох за поредната си обиколка на един офроуд, стръмен терен. Докато изкачвах един от баирите, се почувствах сякаш носех допълнителна тежест върху краката си. Естествено, всичко беше наред, но вече бях уморен. Това, което не знаех е, че Бог беше решил да използва ситуацията и да ме научи на нещо. Той обърна вниманието ми върху тази „тежест“, която не знаех откъде идва и ми прошепна – „Много пъти се опитваш да бягаш с тежести, които не ти принадлежат и които не бива да...

Говори, Господи, Слугата ти Слуша!

Говори, Господи, Слугата ти Слуша!

В даден момент от живота си, всеки има нужда от „Илий“.  Илий е този свещеник, който е поел грижата за чуждо момче, на име Самуил. Една вечер, малкият Самуил чува глас, който го извиква „Самуиле, Самуиле“. Самуил, става и се запътва към стаята на Илий, мислейки си, че е неговият глас. Но Илий отговаря, че не го е викал, затова Самуил се връща в стаята си. Отпускайки се в леглото си, чува повторно същия глас „Самуиле, Самуиле“. Отново влиза в стаята на Илий, но отговорът е същият. И така трети път, когато Илий разбира, че гласът, който Самуил чува е Божият...

Христос възкръсна

Христос възкръсна

Не случайно го наричат Великден. Защото без възкресението, напразна щеше да бъде вярата ни.  Великият ден – “Възкресение” е факт и заради това можем да се доверим на Божиите обещания. Исус победи смъртта и доказа себе си като авторитет над всичко на този свят. Това означава, че щом Исус е дал обещание, Той ще го изпълни! Затова можем да положим вярата си в Него! Няколко обещания, които не бива да забравяме: Няма да загубя живота си! – Йоан 3:36 “Онзи, който вярва в Сина, има вечен живот, а който не вярва в Сина, няма да има вечен живот, но Божият...

Пътят към Голгота

Пътят към Голгота

Всяка стъпка към Голгота може да се преведе като “Обичам те”. Любовта на Исус се изразява, че Той имаше намерение да извърви целия път, каквото и да Му коства това. Исус положи живота си на кръста съвсем съзнателно и умишлено. Четем каква е била обстановката, когато войниците идват да заловят Исус в градината. Погледнете как Исус реагира на Петър, който изважда нож за да Го защити: Тогава Исус му каза: „Върни ножа си на мястото му; защото всички, които вадят нож, от нож ще загинат; или мислиш, че не мога да помоля Своя Отец и Той веднага ще Ми изпрати...

Велики четвъртък

Велики четвъртък

Последната вечер. Преди великите страдания, преди голямото дело. Исус прави нещо, което, учениците трудно приемат. Той става от мястото си на мсата, взима кърпа и купа с чиста вода, коленичи пред учениците и започва да мие нозете им, един по един. Измиването на краката е било традиция по времето на Исус. Пътищата са били прашни и обувките не са били в изобилие. Знак на почит и уважение към гостите на нечии дом е било, домакинът да осигури слуга, който да измие краката им. Учениците сигурно са били озадачени от смирението и снизхождението, което демонстрира техният Спасител и Господар – Исус....

Божията любов

Божията любов

Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя. Ето, на Своите длани съм те начертал; твоите стени са винаги отпреде Ми. Книга на пр. Исаия, гл. 49, ст. 15-16*  В килията беше тъмно, влажно и мирише на смърт. Чуваше всякакви гласове, дрезгав смях, но най-силно се чуваха сивите им стъпки и тихо писукане в краката му. „Ще стана храна или за враните, или за плъховете!“. Гневното му лице не се виждаше в тъмнината, само черните му очи проблясваха от някой случаен фотон, плъзнал...

Абонирай се за месечния ни блог