„Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя!“

Притчата за талантите

Матей 25:21

Тази притча е една от многото, които Исус сподели с учениците си.
В основата на замисъла й е развита идеята, че на всеки един от нас е дадена специфична отговорност.
Заедно с нея ни е даден и избор – да се покажем верни на призива или пък да оставим всичко това настрани.
Ние като църква, която вярва в думите на Исус, се стремим да възпитаваме в себе си себеотрицание,
за да можем да служим по ефективно едни на други.