Дебора Петрова // Любовта над всяка друга

Дебора Петрова // Вземи

Младен Костов // Татко мой

Съкрушаващата любов // ЕПЦ Варна

Защото Велик Си // Спонтанно хваление // ЕПЦ Варна

Какво представлява тийнейджърското?

Тийнейджъри // ЕПЦ Варна