Пастирско семейство

Николай и Елза Кокончеви

Пастор Николай и съпругата му Ели са се посветили да помагат на хората да познаят Исус, да живеят с вяра и да намерят мястото си в тялото на Христос. Тяхното желание е да създадат атмосфера в църквата, в която всички хора да се чувстват приети. Усилията им са насочени и в това вярващите да имат животопроменящо преживяване с Бог.
Пастор Николай декларира: „Тъй като Исус е истински, ние сме църква на вяра, напълно ангажирана да трансформира нашата общност и нашия свят. Църквата ни е семейство, съставено от хиляди истории за Божието изкупление. Ние сме отражение на Божията слава за хората около нас.“

Ръководство

Винаги можете да се обърнете към нас

Данаил и Асенета Георгиева

Лидери служение

Данаил и Асенета Георгиева

Данаил и Асенета Георгиеви са част от лидерството на служението „Ново Начало“.  Те са семейство, което обича Господа и се...

Петър Въргулев

Лидер служение

Петър Въргулев

Роден през 1971г. в семейството на Тодор и Димитричка Въргулеви. Израства с по-голям брат и две сестри. Впечатлен от морето...

Абонирайте се за месечния ни блог