Данаил и Асенета Георгиева

Лидери служение

Данаил и Асенета Георгиеви са част от лидерството на служението „Ново Начало“.  Те са семейство, което обича Господа и се стреми да прилича на Него. От малка възраст са във вярата и са избрали да Му посветят живота си.

Повече информация