Историята на Даниела


20 години по-късно, историята на Даниела продължава да се пише. Въпреки тежките събития, през които е трябвало да премине, тя открива надеждата там, където не е предполагала, че ще я намери.  Следва процес на промяна, изцеление, нов живот, радост, вяра и мир.

„Лекарите ме бяха отписали“ – думи на Даниела, преди обстановката в живота й драстично да се промени. 

След като Даниела приема поканата от близка приятелка да се помолят на Исус, неочакваното започва да се случва. 

Въпреки всичко, което си извършил в живота си, спасението ти е осигурено чрез Исус Христос. Също, както Даниела, дори и да си в борба за живота си, знай, че Исус умря за теб, за да можеш да бъдеш изцелен! Исус Христос може да те направи ново създание и да те изцели ако се обърнеш към Него с вяра и покаяние! 

Ти можеш да бъдеш спасен и Исус копнее да ти помогне. 

Ако се страдаш от болести с подобен характер, знай, че това не е определената реалност за теб! Свържи се с нас, за да ти помогнем.

Project details