Екип за изцеление

Всяка неделя след края на службата, екипът за изцеление се събира и приема всички хора, които имат нужда от промяна. Екипът вярва в Божията сила, която изцелява, освобождава и променя обстановката. Заедно, в името на Исус, се молят за всеки човек в очакване на чудесата, които Господ има за тях. 

„Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина:
Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“
– Матей 17:20

Project details