Ново начало
Ново начало
Ново начало
Ново начало
Ново начало

„Ново начало“ е място, на което идват новоповярвали хора, които имат нужда от опознаване на Господ и разширяване на познанията им за Него. Тук се излива здрава основа за водене на християнски живот у новите християни и се дава възможност за общение с другите вярващи. Стремим се да изградим в тях постоянен живот с Божието слово и молитва.

Курсът „Ново начало” се организира няколко пъти в годината. Той представлява лекции, разглеждащи основните принципи на християнството в последователен и систематичен вид.

 

Заповядайте и на „Група за изграждане“ – домашна група всяка сряда от 18:30 ч.в залата за срещи

 

Детайли