Видео проповеди

Home / Проповеди / Видео проповеди
Бог е Бог

Бог е Бог

20.05.2020

Универсален принцип е, че Бог вижда онова, което ние не можем. По тази причина, Мойсей спря да се опитва да разбира Бога, а просто избра да Му вярва. Тъй като няма нито един човек, който да е извън Неговия план за всеки е важно да бъде оправдан чрез вяра и да живее Богоугоден живот.

Картина на съдбата

Картина на съдбата

20.05.2020

Бог ни дава визия, след което ни задава въпроси. Историята с Авраам е един от примерите за Божиите обещания. Авраам повярва на Господната картина, без самият той да я е виждал и изпълнението нямаше да се осъществи, ако Авраам не се укрепваше в Господ. (Битие 15:5-6)

Божието пълномощно

Божието пълномощно

20.05.2020

Нашият Господ Исус Христос ни е упълномощил да ходим над обстоятелствата, дори и да сме ,,в долината на мрачната сянка''. Това е сила и способност, която ни е поверена, а ние имаме отговорност да я опазим и да не дадем на света да я открадне.