Евангелска Петдесятна църква Варна

Основана през 1921 г.

Кои сме ние?

Църквата ни е семейство, съставено от хиляди истории за Божието изкупление. Истории на хора от различни възрасти, чиито животи са променени от Бог, Който ги е направил нови създания в Исус Христос.

Събираме се заедно по време на редовните ни богослужения, за да хвалим Бог с музика и песни, да се молим един за друг, за града и за народа си. Размишляваме върху Божието Слово – Библията, което се проповядва по разбираем за всички начин.

Това, което се случва при нас, е изградено върху посвещението ни да бъдем верни на Бог, да обичаме всички хора и да разпространяваме Добрата Вест за спасение чрез вяра в Исус Христос.

Мирослав Маринов, пастор ЕПЦ Варна

Пастор Миро и съпругата му Ели са посветили живота си да помагат на хората да познаят Исус Христос като Господ и Спасител и да станат Негови посветени последователи. От началото на служението си са убедени, че Църквата е семейство, което се отличава с любов, единство и посвещение на изпълнението на Божието вечно намерение.
Пастор Миро и съпругата му Ели са женени от 1998г. и имат 5 деца: една дъщеря – Радост, и 4 сина – Николай, Станислав, Емануил и Матей.
Като служители Миро и Ели израстват в ЕПЦ Варна като в периода между 1999г. и 2011г. са въвлечени в различни дейности и служения в живота на църквата.
Пастирското служение Миро започва през 2011г. като пастор на ЕПЦ Троян. След 8 години и половина, от 01.09.2020г. той и съпругата му стават част от екипа на ЕПЦ Варна, където служат заедно с пастор Николай Кокончев и съпругата му Елза. От началото на 2021г. Миро поема ролята на пастор на ЕПЦ Варна.
Пастор Миро служи и като член на Ръководството на Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България.

Мисия

Да достигаме хората за Христос и да им помагаме да станат напълно посветени Негови последователи.

Визия

Църквата ни съществува: • За да издига и хвали Бог искрено и свободно • За да достига с Благата Вест за спасение чрез вярна, България и по целия свят • За да бъде среда за пълноценни взаимоотношения между вярващите и за изграждане на здрави и силни семейства • За да подготвя вярващите хора да разпознаят и изпълнят своя призив от Бог • За да насърчава, изгражда, екипира и изпраща служители

Ценности

Вяра в Бога, любов към хората, посвещение на евангелието

6. Ние ценим ИСТИНАТА: „Божието Слово е основа за живота ни.“
Убедени сме, че Библейското учение дава живот и предизвиква промяна. Библията помага на вярващия човек да живее с вяра, да усъвършенства характера си и да се радва на пълноценни взаимоотношения с Бог, със семейството и с приятелите си.

7. Ние ценим УЧЕНИЧЕСТВОТО: „Ние сме в процес на уподобяване на Исус Христос.“
Искрено желаем всеки вярващ човек да расте във вярата си и в познаването на Бога. Вярваме, че зрелостта не идва с възрастта, но с поемането на отговорност.

8. Ние ценим ОБЩЕНИЕТО: „Помагаме на хората да достигнат пълния си потенциал.”
Разпознаваме, че силата ни е по-голяма, когато работим заедно в единство, като всеки използва уникалните си дарби и таланти, дадени му от Бога.

9. Ние ценим МИСИЯТА: „Достигаме хора наблизо и надалеч.“
Вярваме, че ние не живеем само за себе си, но преди всичко в полза на другите. Затова смело споделяме Добрата Вест на Исус Христос, за да може повече хора да достигнат до спасение чрез вяра в Него.

1. Ние ценим ПОЧТЕНОСТТА: „Живеем открит и почтен живот пред Бог и пред хората.“
Да следваме Христос е велик призив, който ни задължава да живеем почтено като верни настойници на всичко, което Бог ни е дал. Всеки вярващ човек трябва да се стреми да прилича повече на Христос в святост и чистота.

2. Ние ценим МОЛИТВАТА: „Поддържаме лични взаимоотношения с Бог.“
За нас е важно да чуваме Божия глас. Решенията си вземаме с молитва, за да имаме увереност, че сме покорни на Бог. Неговото водителство във всичко, което правим е безценно.

3. Ние ценим ПОКЛОНЕНИЕТО: „Знаем Кой Е Бог.“
Искаме живота ни, както поотделно, така и заедно, да е отражение на нашата любов, посвещение и благодарност към един Велик Бог.

4. Ние ценим ХОРАТА: „Свързваме се в искрени взаимоотношения.“
Поддържаме взаимоотношения помежду си като подражатели на Христос, говорейки истината с любов, прощавайки си един на друг с благодат и смирение, за да можем да растем заедно във вяра.

5. Ние ценим СЕМЕЙСТВОТО: „Градим добро наследство.“
Вярваме, че семейството е Божествена идея за заветни взаимоотношения между един мъж и една жена, които за призовани заедно да оставят наследство.

ВЕЧЕР НА

Хваление и Поклонение

всеки първи четвъртък от месеца