Евангелска Петдесятна църква Варна

Основана през 1921 г.

ЕПЦ Варна е църква, която приветства всеки с Добре Дошъл

Евангелска Петдесятна Църква Варна е общност от хора, обединени от вярата си в Исус Христос. Тук се събират хора от всякакви възрасти, интереси или социално положение, обединени в едно голямо семейство, което обича Бога и се стреми да Му служи. Идвайки тук, всеки може да намери приемане, разбиране, помощ – любов. При нас има място за всеки, който търси Господ и желае да Го познае истински.

0 Църква
0 Членове
0 Основани църкви
0 Служения

Пастирско семейство

Пастор Николай и съпругата му Ели са се посветили да помагат на хората да познаят Исус, да живеят с вяра и да намерят мястото си в тялото на Христос. Тяхното желание е да създадат атмосфера в църквата, в която всички хора да се чувстват приети. Усилията им са насочени и в това вярващите да имат животопроменящо преживяване с Бог.
Пастор Николай декларира: „Тъй като Исус е истински, ние сме църква на вяра, напълно ангажирана да трансформира нашата общност и нашия свят. Църквата ни е семейство, съставено от хиляди истории за Божието изкупление. Ние сме отражение на Божията слава за хората около нас.“

Мисия

Божията реалност както на небето, така и на земята

Мисията ни е да бъдем църква, която ревностно преследва присъствието на своя Баща и е водена от Святия Дух. Да изградим здрави и силни вярващи, които ще влияят върху града и нацията ни за добро. Да създадем правилна основа в сърцата на всеки, основана на Божиите библейски принципи.

Вяра

Вярваме в единствения, истинен, жив и единен Бог – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух

Чрез жертвата на Исус Христос получаваме ново начало, в което да живеем живот на чистота и сила.

Цели

Да достигнем недостигнатите

Вярваме, че сме призовани да занесем вестта за спасение на всички хора по света и, че Исус Христос ще дойде отново на земята, за да вземе своите и да накаже всички, които отхвърлят поканата Му за спасение.

ВЕЧЕР НА

Хваление и Поклонение

всеки първи четвъртък от месеца