Пътят към Голгота

Пътят към Голгота

Всяка стъпка към Голгота може да се преведе като “Обичам те”. Любовта на Исус се изразява, че Той имаше намерение да извърви целия път, каквото и да Му коства това. Исус положи живота си на кръста съвсем съзнателно и умишлено.

Четем каква е била обстановката, когато войниците идват да заловят Исус в градината. Погледнете как Исус реагира на Петър, който изважда нож за да Го защити:

Тогава Исус му каза: „Върни ножа си на мястото му; защото всички, които вадят нож, от нож ще загинат; или мислиш, че не мога да помоля Своя Отец и Той веднага ще Ми изпрати повече от дванадесет легиона ангели? Но как ще се сбъднат Писанията, че тъй трябва да бъде?“

Исус изпълни всички пророчества, които разказваха за бъдещия Спасител. Но е важно да разберем, че Той съвсем съзнателно прави всеки избор, за да могат писанията да бъдат изпълнени.

Това, което Исус казва в Матей 26:54 е (перифразирано): “Мога да избягам мизерията, но как биха се изпълнили писанията?”

С други думи, аз не избирам “лесния път”, защото познавам писанията. Знам какво трябва да се случи, за да спася хората си. Затова правя избора да изпълня всичко, което е написано за мен преди да дойда на земята. Мой е изборът – във всяка една стъпка – да обичам хората си до самия край. Искам да го разберат и усетят в сърцата си. Искам да бъдат напълно защитени и свободни от света.

Leave a Reply

Your email address will not be published.