Христос възкръсна

Христос възкръсна

Не случайно го наричат Великден. Защото без възкресението, напразна щеше да бъде вярата ни.  Великият ден – “Възкресение” е факт и заради това можем да се доверим на Божиите обещания. Исус победи смъртта и доказа себе си като авторитет над всичко на този свят. Това означава, че щом Исус е дал обещание, Той ще го изпълни! Затова можем да положим вярата си в Него!

Няколко обещания, които не бива да забравяме:

  1. Няма да загубя живота си! – Йоан 3:36 “Онзи, който вярва в Сина, има вечен живот, а който не вярва в Сина, няма да има вечен живот, но Божият гняв ще остане върху него.“
  2. Не робувам на греха! – Галатяни 5:1 “И тъй, отстоявайте свободата, която Христос ни дари, и не се подлагайте отново под робско иго.”
  3. Вече съм ново създание! – 2 Коринтяни 5:17  “И тъй, който принадлежи на Христос, той е ново създание. Древното премина – всичко стана ново.”
  4. Няма причина да се страхувам! – 1 Йоаново 4:18 “Няма страх в любовта. Съвършената любов отхвърля страха, защото в страха има мъка. Който изпитва страх, той не е съвършен в любовта”
  5. Няма нужда да се безпокоя! – 1 Петрово 5:7 “Възложете на Него всичките си грижи, защото Той се грижи за вас.”
  6. Бог има добри планове за мен! – Римляни 8:28 “А ние знаем, че всичко води към добро онези, които обичат Бога и са призовани по Неговата воля.“
  7. Не съм сам! – Евреи 13:5 “Не бъдете сребролюбиви, а се задоволявайте с това, което имате, защото Сам Бог е казал: „Няма да отстъпя от тебе, нито ще те изоставя.“.
  8. Бог чува гласа ми! – Матей 7:7-8 „Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори.”
  9. Един ден всичко ще се нареди! – Йоан 13:5 “И когато отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, за да бъдете и вие там, където съм Аз.“
  10. Бог ме обича! – Йоан 3:16 “Защото Бог толкова много обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот. “

Всички тези обещания могат да изглеждат невъзможни за изпълнение, но добрата новина е, че Този, който ги обеща, доказа, че можем да Му вярваме.

Великден е празникът, който ни припомня, че за Него няма нищо твърде трудно за изпълнение и нищо твърде голямо, което да Го задържи далеч от нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published.