Хваление
Хваление
Хваление
Хваление
Хваление
Хваление

Хваление

„Ще Те хваля, Господи Боже мой, от все сърце, И ще славя името Ти до века.“
Псалми 86:12

Хвалението е онзи момент, в който се срещаме с Господ, за да Го издигнем и прославим с всичко в нас. Вярваме, че Бог може да прави велики неща във времето на хвала към Него – приближаване към Него, изцеление, освобождение, промяна … Вярваме, че Бог желае да говори на децата Си и да ги насочва, докато те Го хвалят. Вярваме, че хвалението е много повече от пеене на песни – то е време, в което заставаме пред Господ с очакване на това, което е приготвил за нас.
Наше голямо желание и цел е да записваме български авторски песни, защото вярваме, че има голямо благословение в това да пеем песни на родния ни език, написани от българи.
Всяка година около Рождество Христово организираме концерт с тематични рождествени песни. Всеки първи четвъртък от месеца е вечер на хваление. Също така част от групата за хваление участва в конференция „Нова вълна“, която се провежда няколко пъти в годината.

Всеки вторник от 18:30 ч. // Място: Главна зала
Екип за хваление и поклонение